Om oss

Vi är Växjö Städfirma

Vi är ett lokalt företag som är specialiserade på städning! Vi vet hur svårt det kan vara att hinna med den löpande städningen i vardagen. När du anlitar Växjö Städfirma slipper du smuts och damm och kan istället njuta av ditt hem varje dag – året om! Våra kunder finns i hela Kronoberg och vi jobbar ständigt på att förbättra vår service till dem. Målet med vår verksamhet är att bidra till en bra balans mellan arbete och fritid för våra kunder. Vår duktiga personal ger dig avlastning i vardagen så att du slipper oroa dig för städningen i ditt hem.

Vi har ett samarbete med Växjös Flyttbud

Om du letar efter en flyttfirma i Växjö, leta inte längre än till Växjös Flyttbud. Att flytta kan vara en stressig tid, men med Växjö Flyttbud på din sida behöver det inte vara det. Vi tar hand om allt så att du kan fokusera på det som är viktigt: att göra en smidig övergång till ditt nya liv. Kontakta oss idag för att komma igång med din flytt!

Miljöpolicy

När du anlitar oss kan du vara säker på att alla föremål tas om hand på bästa sätt. I första hand kan vi försöka sälja föremål som du inte vill ha kvar. Föremål som inte ska säljas skickar vi till välgörenhetsbutiker, så att någon annan kan få nytta av dem. Till sist ser vi till att återvinna de föremål som inte kommer kunna återanvändas på bästa sätt.

Våra anställda ska:

  • Alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
  • Alltid använda bilbälte, oavsett vilken typ av bil som framförs.
  • Alltid leva upp till vår alkohol- och drogpolicy d.v.s alltid vara nyktra och drogfria i tjänsten.
  • Alltid vara pigg och utvilad när de kör i tjänsten
  • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
  • Genomgå kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den årliga hälsokontrollen
  • Genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år, om man framför tunga fordon med mer än 3,5 tons totalvikt och känna till fordonens maxlast för transport på allmän väg

Arbetsmiljöpolicy:

Vi strävar efter en arbetsmiljö som är så bra att varje medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Det viktigt att samtliga medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation. En bra och trivsam arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.

Trafikpolicy:

Vi skall till sammans med de anställda skapa en godtagbar trafik, och arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar.I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer var och en att följa utarbetade instruktioner, rutiner och vara uppmärksam på eventuella risker.

Vid nyinvesteringar skall hänsyn till trafik, miljö, arbetsmiljö -risker beaktas och diskuteras i samverkan med de anställda.